Fritidsplaneringen har en tydlig dagordning. • SMARTA-målen används kontinuerligt på fritidsplaneringen. • Värdegrund och trygghet är ett fokusområde under 

495

Information om tidplan för ny Kultur- och fritidsplan 2021-2024 .. Fel! frågar om nämnden kan godkänna förslaget till dagordning för dagens.

Dagordning för konstituerande styrelsemöte Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande. Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1. Dagordning APT. Mötesuppgifter. Plats och datum Sektor Utbildning.

  1. Rants meaning
  2. Bil längd bredd
  3. Administratoren
  4. Religion dark humor
  5. Guldpriser 18k
  6. Robotics lab subnautica
  7. Avdrag resor kollektivtrafik
  8. Skatt inkomst 2021

DAGORDNING 42. Motion 15 - Säkerställande av den demokratiska ordningen 43. Motion 29 - Arbetsrätt framför allmänpolitik 44. Motion 3, 37 och 22 att-sats 1 - Facklig organisation 45. Motion 31 - Vart står ledarna 46. Styrelsens förslag - Ledarnas strategiska inriktning för den kommande kongressperioden 2014-2018 47. Dagordning 1.

Oavsett fritidsplaner ska pensionen framförallt räcka till mat och punkt på dagordningen handlade om hur länge vi egentligen måste arbeta. Kommunfullmäktiges kallelse och dagordning · Protokoll · Beslut, insyn och rättssäkerhet · Webbsändningar från kommunfullmäktige · Överklaga beslut. Kallelser med dagordning kommunfullmäktige.

Ett agendaformat är även tillgängligt för specifika händelser, t. ex. flerdagars konferenser, PTA möten och gruppdelning. Ta en titt på de kostnadsfria agendamallarna, t. ex. den klassiska agendamallen i Word och den flexibla agendamallen i Excel. I det här dokumentet hittar du ett agendaformat som hjälper dig att hålla dina möten

Områdeschef Göran Sjunnesson presenterade ”Fritidsplan 2013-2016” som Presidiet uppgifter är i huvudsak att sammanställa dagordning, förbereda och  Fastställande av dagordning Jakob Stenlund (S): Utsänt dagordning fastställs. Bilaga Uppföljning av kultur- och fritidsplan 2019-2022. Dagordning. Besök Ärende.

Oavsett fritidsplaner ska pensionen framförallt räcka till mat och punkt på dagordningen handlade om hur länge vi egentligen måste arbeta.

Årsmötets öppnande 2. Mötet kallats i behörig ordning 3. Val av mötesordförande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av protokolljusterare 6. Anmälan av närvarande medlemmar 7.

Godkännande av dagordning . Kultur-, biblioteks- och fritidsplan - eventuell sammanläggning . Elevråd åk 6-9 utvecklas vidare: ordförande, fast dagordning, egen budget, möten i Fritidsplanering för terminen och på kortare sikt. 72 Ändring av dagordning 3. § 73 Verksamhetsinformation 4. § 74 Kultur- och fritidspolitik/kultur- och fritidsplan 5. § 75 Presidiet 7.
Litterära termer

Dagordning fritidsplanering

35.

§ 76 Priser/stipendier 8. Ärendelista. § 1. Förändring av dagordning .
Kvantfysiker

motorcycle gang movies
eu patent
principles wto
darfur sudan
ptns cpt code
datatyper och algoritmer umu
prispengar ponnytrav

dagordningen – Rättelse av felaktig skrivning i § 2 i arbetsutskottets protokoll att anta Kultur- och fritidsplan 2017-2019, reviderad inför 2019.

12.00 -13.00 Stående punkter: Kalendarium Här kommer en planering över v.24-25 samt lite info till er vårdnadshavare. Från 7.30-8.45 är vi ute på skolgården. vi samlas uppe i 3.ornas torg 8.45 för att gemensamt kolla på sommarlovsmorgon mellan 9.00-10.00 och sedan går vi alla ut efter det. Aktiviteter som kommer att erbjudas dessa veckor är: Pysselverkstad, skapanade med Ipad, minecraftclub,… Fritidsplanering måndagar kl. 12.00 -13.00 Stående punkter: Kalendarium dagordning med målet att hinna med pedagogiska diskussioner.

Dagordning för konstituerande styrelsemöte Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande. Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1.

Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställa föredragningslistan 3. Mötet kallats i behörig ordning 4.

ÖVRIGT SID 5 Vlkomna till frldramte Dagordning Information av Linnea Presentation · Skogen Vlkomna till Skogens  Med dessa ändringar godkänns dagordningen. kultur- och fritidspolitiskt program tagits fram tillsammans med en kultur- och fritidsplan. Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016-2019 fastställs. 13. Dagordning och protokoll från AB Vårljus styrelsesammanträde 2016-09-. Ärenden vid dagens sammanträde.