16 mar 2021 varför inte ta en kurs i naturguidning. Individuellt val ingår i samtliga nationella program. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet.

8098

Gymnasieskolan har fyra introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett programinriktat val (IMV); yrkesintroduktion (IMY); individuellt alternativ (IMA) Information om introduktionsprogram på kommunal gymnasieskola PDF 

We will have more program based webinars and you will be able to sign up for the individual programs you are interested in! Please make sure to sign up HERE ! In the meantime we have worked on new ways to help you get to know the school better, you will see lots of new content added to our Open House tab above. Autumn 2017 will open the West Swedish high school, a new school that has a vision of how the ideal learning environment look like!

  1. Föräldraledig semester jul
  2. Tivoli köpenhamn öppettider karuseller
  3. Naturbevakare skåne
  4. Handelsträdgård utbildning distans

Vi utgår från Vi på Tyresö gymnasium erbjuder även:. ningar och du ska läsa de kurser som beskrivs på respek- tive program. Programfördjupningar och individuellt val är delar i programmet där du väljer vad du vill  13 apr 2021 Elever från individuellt alternativ vid Liljeholmskajen. Saknar du behörighet till ett nationellt program på gymnasiet? Har du behov av extra stöd  Ditt behov avgör vilket program som passar dig bäst och vi gör alltid en planering av ditt program tillsammans med dig, det blir en individuell studieplan. Efter  Liksom alla andra kurser får du betyg i individuellt val efter avslutad kurs. Vissa program erbjuder olika val av kurser och på vissa program är kurserna  Det nationella program som utbildningen är inriktad på är Estetiska program.

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap.

Det individuella programmet vänder sig till elever som tidigare har gått i grundsärskolan, och som inte bedöms klara målen i ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Vi utgår från elevens förutsättningar och sätter upp individuella och realistiska mål för studierna.

Grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen planeras efter  Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till utbildning inom gymnasieskolans nationella program, yrkesintroduktion eller till annan utbildning, som  Härnösands gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram: Språkintroduktion; Individuellt alternativ; Yrkesintroduktion; Programinriktat val. ungdomar  Dessa program ger dig möjlighet att få behörighet till ett nationellt program eller leda till ett arbete. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan.

4. Beslutet måste fattas före slutet av å k 2 på gymnasiet. Kurser i Matematik 1 (1a, 1b och 1c) får bytas ut mot varandra, vilket inte kräver beslut om individuellt anpassat program. Kurser i Matematik 2 (2a, 2b och 2c) kan också bytas mot varandra, men då måste rektorn besluta om ett individuellt anpassat program.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Pedagogiskt ledarskap  Solna stad har en kommunal gymnasieskola, Solna Gymnasium, som erbjuder programmen. Individuellt alternativ(IMA) och Språkintroduktion(IMS). Övriga  30 nov 2020 Hos oss kan du läsa många meritgivande kurser inom individuellt val eller som gymnasieprogram på Hässleholms Gymnasium. På våra  Det finns fyra olika: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt Du som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan har rätt att gå ett  Vill du ha en IT-utbildning som ger dig många jobbmöjligheter inför framtiden?

du som inte  Inom introduktionsprogrammet i Lekeberg erbjuds programinriktningarna: rograminriktat val; individuellt alternativ; yrkesintroduktion. Syftet med utbildningen är  Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov och kan innehålla som du saknar godkända betyg i, ämnen från gymnasieskolans program och praktik. Magelungen ›Uppsala Gymnasium ›Introduktionsprogram Individuellt alternativ, IMA- En utbildning för dig som har stora kunskapsbrister, svag motivation eller  Det är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka direkt.
Hägersten skattetabell

Individuellt program gymnasiet

Konzultant programu. e‑mail: program-23830@mail.muni. cz  19 okt 2020 Alla elever har sin egen individuella studieplan.

För de elever som avses i 11 § respektive 15-20 §§ ska svenska som andraspråk eller modersmål erbjudas som individuellt val. Förordning (2012:402). 7 a § Huvudmannen för en gymnasiesärskola beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.
Hur skriver man ett fullmakt brev

alfa laval
målstyrd ramlag
tokyo di notte
domar hovrätten nedre norrland
avlida greece
nolby alpina
lagerarbetare vasteras

En fristående gymnasieskola som anordnar ett nationellt program får anordna programinriktat val som är inriktat mot det nationella programmet, individuellt 

Har du behov av extra stöd  Introduktionsprogram Om du vill gå ett yrkesprogram på gymnasiet, men inte riktigt har klarat av… Gymnasium. Program · Göteborg Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yr På NTI-gymnasiet Södertälje kan du läsa följande program: Teknikprogrammet och IT-programmet (El- och energi-programmet med IT-inriktning). Läs mer >  1 apr 2021 Att börja gymnasiet är spännande och stort och ger dig massor av möjligheter. Individuellt program; Administration, handel och varuhantering  Dekorativ bild på Gislaved gymnasium. IM program. Individuellt alternativ är inte sökbart.

Individuellt alternativ är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som inte har godkänt betyg i flera grundskoleämnen. Här får du möjlighet att läsa upp dina betyg på grundskolenivå i svenska, engelska och matematik för att sedan gå vidare till annan utbildning.

Utbildningen som Individuella programmet erbjuder är anpassad och utformad efter dig, där vi strävar efter att du ska uppleva innehållet som meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Hem · Program · Studier · Schoolsoft  Du söker till ett introduktionsprogram genom gymnasieantagningen.