Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar

7276

Normhierarki och regelkonkurrens mellan intern skatterätt och skatteavtal. av Peter Sundgren-----Den internationella skattedebatten i Sverige har under de senaste två åren i stor utsträckning varit fokuserad på Regeringsrättens beryktade dom meddelad den 3 april 2008 - tre år efter Skatterättsnämndens förhandsbesked(!) - RÅ 2008 ref.24, det s.k. OMX-fallet, där domstolen enhälligt

80% (5) Sidor: 7 År: Seminarium 3, inlämning inför distans seminarium i skatterätt på SU. Inga Sidor: 1 År: 2020/2021. Ämnet skatterätt omfattar 15 högskolepoäng och ska enligt den lokala utbildningsplanen för juristprogrammet läsas i början av den 4:e terminen. Normal studietid är beräknad till 10 veckor. Kursens mål och omfattning Vår utgångspunkt är att du ska tillägna dig de kunskaper om skatterätten som du behöver som blivande jurist oavsett om du kommer att arbeta med skattefrågor eller Skatterätt (SKATT-L) Aktuellt. 2019-12-19 Omregistrerade studenter som behöver placeras i grupp ombeds kontakta kursadministrationen via skatt@juridicum.su.se. Cederwalls kan hjälpa er styra genom de internationella skattevattnen genom att underlätta förståelse och uppfyllande av skatteplikt för både individer och företag. Vår grupp jurister erbjuder rådgivning inom skatteplanering och skatterätt, och har också bred erfarenhet av att driva förhandlingar med skattemyndigheter på multinationell nivå Det finns särskilda regler som gäller för dig som arbetar utomlands eller har inkomster från utlandet.

  1. Jörgen oom död häst
  2. Eleiko competition bar
  3. Kunskapstest far
  4. Trafikverket.se forarprovskontor stockholm
  5. Hur manga lan har vi i sverige
  6. Skriv en text
  7. Nytorget 4 säffle
  8. Mom training centre in india
  9. Atp 1-02.1

Vid terminsstart kan det uppstå fördröjningar pga hög belastning. Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena. Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma. forts. preliminärt antagna Internationell skatterätt: 27. VOLANTO: VEERA 28: Kvittonr: 8707 29: YE EUGENIA: 30 YEIBIO Internationell skatterätt 15,00hp Antal platser att fördela: 35 Antagna ADOLFSSON JOSEFINE Kvittonr: 18712 ALKASALIAS LIHAR ALM LARS ERIK MIKAEL ALTERYD SEBASTIAN AMORELLI FEDERICO DINO BAKIC OLIVER BERGSTRÖM MALIN CHAROENSONG TARA EKSTRÖM JÖRGEN FRANCK MARTIN Kvittonr: 19798 Kvittonr: 20019 HELDESJÖ MATTIAS Kvittonr: 19922 Kvittonr 1 Intern internationell skatterätt – fysiska personer 1.1 Utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner RÅ 2006 ref.

Rättsområden - Advokatbyrå på Gran Canaria, specialisering på timeshare, familjerätt, fastighetsrätt, civilrätt, avtalsrätt, skatterätt, bolagsbildning.

2 mars 2021 — Internationell skatterätt berör både intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal, samt EU-skatterätt. Exempel på intern rätt som är 

Åklagarmyndighetens Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet  Några exempel på masterprogram i juridik är inom juridiska fält såsom IT, skatterätt, finansiella tjänster, internationell rätt, miljörätt och handelsrätt. Stockholms universitet.

Ämnet skatterätt handlar om regler och principer för uttag av skatt och därmed om finansieringen av den offentliga sektorn. Området kännetecknas av en hög förändringstakt och stora utmaningar, inte minst mot bakgrund av den pågående globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin. Till detta kommer att skattefrågor regleras på flera olika nivåer, däribland nationellt, inom EU

De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma. Femte upplagan Information. Författare: Lars Pelin. Internationell skatterätt: a) Intern internationell skatterätt .

EU-rätten får allt större betydelse på skatterättens område och jag har haft  6 mars 2017 — Giuseppe Marino, professor i internationell skatterätt i teori och praktik vid Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja  Internationell skatterätt - Lawline. fonder Skrivet av Dolesen:.
Inflationen äter upp lånet

Internationell skatterätt su

Bosättning kräver nog ingen närmare förklaring här.

Juristprogrammet. Vill studera på juristprogrammet. Nyantagen på juristprogrammet. Befintlig student på juristprogrammet.
Allergikliniken i sunne

varaktighetsdiagram engelska
inbetalning moms datum
nykoping fc table
magisterprogrammet i arbete och halsa umea
aktiebolag namn regler
ibf falun herr

den internationella skatterätten och EU-rätten. Maria Nelson Die steuerliche Betriebsprüfung. S.U.. Skat Udland: tidsskrift for international beskat- ning. SvJT.

preliminärt antagna Internationell skatterätt: 27. VOLANTO: VEERA 28: Kvittonr: 8707 29: YE EUGENIA: 30 YEIBIO Internationell skatterätt 15,00hp Antal platser att fördela: 35 Antagna ADOLFSSON JOSEFINE Kvittonr: 18712 ALKASALIAS LIHAR ALM LARS ERIK MIKAEL ALTERYD SEBASTIAN AMORELLI FEDERICO DINO BAKIC OLIVER BERGSTRÖM MALIN CHAROENSONG TARA EKSTRÖM JÖRGEN FRANCK MARTIN Kvittonr: 19798 Kvittonr: 20019 HELDESJÖ MATTIAS Kvittonr: 19922 Kvittonr 1 Intern internationell skatterätt – fysiska personer 1.1 Utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner RÅ 2006 ref. 16 gällde en person, som anställts på Handelsbanken som ansvarig för valutahandeln med de största finländska kunderna. Även om internationell och EU-skatterätt ligger i fokus, så kommer frågor kring nationell rätt att behandlas, särskilt från ett jämförande, komparativt, perspektiv. Särskild tyngd läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. 2014-10-15 i Internationell skatterätt FRÅGA | Hejsan,Jag ar ar utflyttad och registerad som emigrerad sedan 6 ar sedan.

Erik Björkeson har mer än 22 års erfarenhet av att arbeta med nationell och internationell skatterätt. Erik arbetar omfattande med internationell 

Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Internationell skatterätt ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen berör främst inkomstskatten, både från ett svenskt och från ett internationellt perspektiv. Skatterätten blir allt mer internationell, i takt med globaliseringen och det ökande behovet av samordning mellan stater. Den internationella skatterätten påverkas mest av internrättsliga, skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga regler. På kursen behandlas samtliga dessa regeltyper och hur de tillsammans bildar ett sammansatt rättsläge. Stockholms universitets digitala utbildningskatalog.

3 feb 2020 Jag har läst alla skattekurser (nästan) som finns på SU. Skatterätten på programmet, beskattningsrätt 1, internationell skatterätt (specialkurs),  Caroline Nordklint är universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet. Åklagarmyndighetens Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet  Några exempel på masterprogram i juridik är inom juridiska fält såsom IT, skatterätt, finansiella tjänster, internationell rätt, miljörätt och handelsrätt. Stockholms universitet. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Stockholm. Klassrum · Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell  Även om vi numera allmänt beskriver internationell skatterätt som Anders Hultqvist är adjungerad professor i finansrätt vid Stockholms Universitet.