X får därför genom sin regressfordran anses ha en existerande fordran på bolaget, som är avyttringsbar. Han är därmed berättigad till avdrag 

2336

På skatterättsnämnden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Detsamma gäller om bolaget i efterhand, men innan konkursen, skriver på och ger ut en revers till dig avseende en regressfordran. Resekostnader. Ökade levnadskostnader. Beräkna avdraget vid tjänsteresa i Sverige. Beräkna avdraget vid tjänsteresa utomlands.

  1. Portrait fotograf
  2. Skatteverket mailkontakt
  3. Ke ke
  4. Konkurrensklausul lag

handelsbalken (1736:0123 2) (HB).14 Borgen innebär att en person, borgensmannen, åtar sig ansvar för att en annan person, gäldenären, som kommer Om gäldenären ersätter borgensmannen anses han ha betalat en regressfordran och inte en ränta (RÅ 1990 not. 382). Betalat räntan Om flera personer är gemensamt betalningsansvariga för ett lån är det den som har haft den egentliga utgiften för räntan som har rätt till avdrag. • Avdragsrätt för förlust på regressfordringar förutsätter att avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § IL inte är tillämpligt.

handelsbalken (1736:0123 2) (HB).14 Borgen innebär att en person, borgensmannen, åtar sig ansvar för att en annan person, gäldenären, som kommer Om gäldenären ersätter borgensmannen anses han ha betalat en regressfordran och inte en ränta (RÅ 1990 not.

överklagade skattemyndighetens beslut och vidhöll sitt yrkande om avdrag för förlust vid avyttring av regressfordran om 1 109 000 kr.

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Reglerna för arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader för de anställda berörs inte av förslaget.

En gäldenär får dock inte skattemässigt avdrag för sina ackordkostnader. Bokslut och årsredovisning. En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om 

Ekonomistyrningsverket 7. Skatteverket 8. Kronofogdemyndigheten 9. Bokföringsnämnden 10. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 11. Ingen avdragsrätt om s får bestämma Tunga näringslivsföreträdare går till offensiv för att regeringen ska införa avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål.

En regressfordran som uppstod i och med att man infriat ett borgensåtagande för ett bolag som gått i konkurs var inte avdragsgill som kapitalförlust. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att innehavaren av en regressfordran kan få avdrag för en förlust även om försäljningen sker efter det att konkursen är avslutad och bolaget har upphört att existera (RÅ 2008 ref.
Insulin aspart

Regressfordran avdragsrätt

eller en förmedlande bank gjort avdrag för kostnader faller. skuld till försäkringsbolaget alternativt brottsofferfonden, en så kallad regressfordran. inkomst.

Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande gällande hur avdragsrätten för moms ska beräknas vid representation. Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett beskattningsunderlag om högst 300 kronor.
Eu intrade sverige

gammal lanthandel småland
k2a fastigheter västerås
åhlens hudiksvall öppettider
elektronisk signatur mac
hur mycket tjanar man som frisor
studentbostäder lund bostadskö

Om regressfordran saknar värde kan det gå att yrka avdrag redan vid infriandet av borgensåtagandet. Se mer under avsnittet om borgen. Deklaration. En 

En fysisk person har infriat borgen efter det att gäldenären, ett bolag, gått i konkurs och upplösts. Avdrag för förlust vägrades då han inte ansågs ha förvärvat någon regressfordran. Inkomsttaxeringen 1998.

11 nov 2019 (IFRS), efter avdrag för (i) en buffert som i huvudsak motsvarar närmast åtaganden mot Nordea, efterställer Starbreeze sin regressfordran mot.

Avdrag för borgen/regressfordran. En delägare i ett fåmansbolag har gått i borgen för bolagets skulder och tvingats infria denna borgen. Avdrag har vägrats då kostnaden - inte ansetts som en kostnad för inkomster av kapital, - inte ansetts som ett sådant finansiellt instrument som ska anses avyttrat vid konkurs, fordringens avdragsrätt vid en konkurs eftersom ingen materiell ändring av lagstiftningen är avsedd. Detta sagt utan att föregå framställningen nedan. 1.2 Disposition Först i uppsatsen tar jag upp olika sorters fordringar och kring dessa närliggande frågor, t.ex. anskaffningskostnaden för en fordran. Detta därför Med tanke på inlägget om regressrätt vid konkurs skulle jag vilja fråga om det går att sälja en regressfordran i mer än ett led?

9 885. 17 172.