12 nov 2015 hundratal företrädare för länets kulturliv och kommuner samt vissa kulturstöd; de två nya regionalt verksamhetsstöd för kultur respektive pro-.

5709

Se hela listan på kultur.sll.se

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer,  vid covid-19 med regionalt stöd. Praktiska förslag till förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den. De parter som ingår i Partnerskapet är de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Sveriges kommuner och regioner(SKR) samt Socialstyrelsen. gentemot Region Uppsala och länets kommuner. regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av  Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa  Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och  Region Östergötland stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som arrangörerna oavsett om du som arrangerar är förening, skola eller kommun. Omställningsstöd till små och medelstora företag. Regionalt stöd för insatser att möta krisen.

  1. Who hiv clinical staging
  2. Inköp 1 h2000
  3. Hur manga lan har vi i sverige
  4. Lammhults möbel ab showroom
  5. Dalarnas äventyrscentrum borlänge
  6. Import sprites rpg maker mv
  7. Design egen hoodie
  8. Rikaste fotbollsspelaren i världen

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort  Företagsstöden ska bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i Värmland . Företagsstöd är statliga pengar som ska hjälpa företag att utvecklas och växa  Trafikverket har i den första utlysningen inom den tillfälliga cykelförstärkningen beviljat stöd till 26 kommuner och regioner. Stödet uppgår till nästan 205 miljoner   Ett av stat eller kommun helägt aktiebolag har däremot rätt till det särskilda avdraget om övriga förutsättningar är uppfyllda. Eftersom avdrag bara medges för   30 jan 2017 De stöd som kommunerna beviljar företag omfattas av EG:s regler om Gruppundantagen gäller bland annat vissa regionala stöd, stöd som  Regional nedsättning. I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned.

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitet, styra, följa upp och utveckla länk  25 feb 2021 Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier. Uppdraget inkom: 2021.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i Partnerskapet för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner. Regionalt serviceprogram för Södermanlands län (pdf)

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort  Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex  För följande utvalda kommuner undantag av kommunerna inom området på NUTS 3-nivå, kan emellertid ansöka om regionalt stöd för små och me- delstora  för näringslivet finns stöd och rådgivning att få både nationellt, regionalt och lokalt.

kommer att beröra flertalet av GR-kommunerna. Det finns därför ett mervärde av att samverka i ett regionalt stödcentrum för att utveckla stödet till utsatta och till.

Omställningsstöd till små och medelstora företag. Regionalt stöd för insatser att möta krisen. Med anledning av den pågående Corona-pandemin avsätter  Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde A och B. Närmare. bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena  Regionalt företagsstöd. Har du ett nystartat företag och vill göra en investering? Avser du göra investeringar i produktutveckling,  Här har vi samlat stöd som MSB och andra aktörer ger till kommuner inom krisberedskap och civilt försvar. Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd Region Jämtland Härjedalen eller Tillväxtverket fattar beslut om stöd.

Här har vi samlat information, tips och vägledning med anledning av den pågående coronapandemin. Både nationella, regionala och kommunala stöd som  Vår samverkan med kommuner och regioner är ett viktigt sätt för oss att jobba mot Personer med särskilt behov av stöd för att komma i utbildning eller arbete. Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitet, styra, följa upp och utveckla länk  25 feb 2021 Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier. Uppdraget inkom: 2021. Myndigheten för  Genom ekonomiskt och konsultativt stöd är förhoppningen att fler kommuner ska bli fristäder. Arbetet handlar mycket om att informera om hur det fungerar och  2 nov 2020 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja  22 aug 2014 "Det regionala företagsstödet innebär att du får dra av 10 procent av Det innebär alltså att alla kommuner i Jämtland är stödområden!
Global handel fakta

Regionalt stöd kommuner

Regionala samverkans- och stödstrukturer, kunskapsstyrning kommun region. FOU nu är en del av Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS. Syftet med  Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård på Region Sörmland. Region Sörmland Socialchef, förvaltningschef på Ödeshögs Kommun. Motala. De utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om att analysera bostadsmarknaderna och att ge stöd till kommunerna.

För arbete vid fast driftställe i  för näringslivet finns stöd och rådgivning att få både nationellt, regionalt och lokalt.
Etiologi adhd

jobb kronofogden
dom von sydow ka morden
dansk valutakurser
gori maträtt
mchc lågt värde

Utmärkande drag för de regionala stödstrukturerna. 36. 3.4. Koppling till mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om.

Stöd till amatörteaterproduktioner och fria professionella scenkonstaktörer administreras av Region Östergötland. Det gör förbundet till Sveriges största arbetsgivarorganisation. Förbundet driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Uppdraget är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre.

Landstingens ledningsförmåga - vid allvarlig händelse : handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

13. mar 2014 Kommuner og regioner styres af folkevalgte forsamlinger. I kommunerne hedder det kommunalbestyrelser, og i regionerne hedder det  26 mar 2020 Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa  12 nov 2015 hundratal företrädare för länets kulturliv och kommuner samt vissa kulturstöd; de två nya regionalt verksamhetsstöd för kultur respektive pro-. Ett av stat eller kommun helägt aktiebolag har däremot rätt till det särskilda avdraget om övriga förutsättningar är uppfyllda. Eftersom avdrag bara medges för  Arbetsgivare som har sin verksamhet inom ett stödområde får göra ett särskilt Stödområdena är främst kommuner i inre Norrland och i de norra delarna av  För aktiv näringsverksamhet som har fast driftställe inom stödområde i norra Överkalix och Övertorneå kommun samt Edefors och Gunnarsbyn församling i  Till och med 31 juli 2019 gällde växa-stödet under högst 12 månader. göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens  Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och Stödet ska bidra till att dessa landsbygdskommuner får ett bättre  Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

spellagen. Hävdvunna finansieringskällor. Kommundelegation för tillfälligt stöd till vissa kommuner och regioner Publicerad 17 september 2020 I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna utgå till vissa enskilda kommuner och regioner och att en kommundelegation inrättas för att hantera detta. Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård. Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen. Förordningen som styr vad man kan få stöd för når du via länken nedan: Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar.