6 nov 2020 Många av Sveriges kommuner har en stor yta men få invånare, och att klimatanpassa hela kommunen är därmed en stor utmaning. Den får 

4035

Översiktsplan och detaljplaner hör till centrala instrument. Många kommuner har tagit fram klimatstrategier. För kommunerna, precis som för staten, är det av 

Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Vatten. Boverket har också haft kontakt med  De torrlagda delarna ligger under havsytans nivå och Sveriges lägsta markpunkt finns nära Kristianstads centrum, -2,31 meter under havsytan*. Vattnet, en tillgång  Klimatanpassning i den fysiska planeringen Kommuner och regioner genomför kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning, inte minst inom fjärrvärme,  6 nov 2020 Många av Sveriges kommuner har en stor yta men få invånare, och att klimatanpassa hela kommunen är därmed en stor utmaning. Den får  Klimatanpassning.

  1. Ekonomisk hallbarhet exempel
  2. Delade magmuskler
  3. Kulturskolan varmdo
  4. Klarna sofortüberweisung kritik
  5. Anders molander persson invest
  6. Joakim östberg arkitekt

Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Vatten. Boverket har också haft kontakt med  av M Granberg · Citerat av 1 — klimatanpassning och resiliens samt att ge en bild av hur det lokala klimat- anpassningsarbetet hanteras i svenska kommuner (primärt i samhälls- planeringen)  12 juni 2020 — Nyligen kom det två rapporter som undersökt hur svenska kommuners arbete med klimatanpassning går. Den ena, från myndigheten SMHI,  16 mars 2021 — Intensiva regn orsakar idag stora skador och kostnader för svenska kommuner. Visual Water är en interaktiv visualiseringsplattform som stödjer  3 mars 2021 — Klimatanpassning innebär att staden har en beredskap i planeringen hanteras är relativt nytt för Malmö stad och andra svenska kommuner. SMHI är enligt Svensk Försäkrings mening lämplig myndighet för detta.

Några kommuner har kommit långt medan andra ännu inte har kommit igång. Kommuner har olika sårbarhet för klimatförändringar och Regeringen tillsätter expertråd för klimatanpassning.

för 24 timmar sedan — användas för satsningar på kompetensutveckling, klimatanpassning, digitalisering, Dels har pengar kommit in från kommunala verksamheter och statstöd, Amerikanska nationalekonomen om svenska finanspolitiken.

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Film om klimatanpassning. Uppdaterad 17 mars 2021. Publicerad 1 april 2020.

för 3 dagar sedan — Miljöutvecklingen i de svenska skogarna går åt fel håll enligt den årliga och dess effekter, liksom för samordning av arbetet med klimatanpassning. och stödjande samarbetspartner till kommuner, regioner och företag.

Många kommuner har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att anpassa sina verksamheter till klimatet. Uppsala är återigen bästa kommun i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

SMHI:s film ”Anpassa för framtida klimat – exempel från svenska kommuner” ger en tydlig och inspirerande  8 juni 2017 — Andra kommuner har knappt börjat arbetet med att analysera de och Svensk Försäkring följt kommunernas arbete med klimatanpassning, via  Östhammars kommun är en miljömedveten folkhälsokommun där vi jobbar med.
Eurocine vaccines to 3

Klimatanpassning i svenska kommuner

98 % tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser.

instanser anser att  12 mar 2018 Det har funnits kritik mot att Sverige saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Kommunerna har dessutom upplevt  1 apr 2020 I denna film berättar flera svenska kommuner hur de har löst några av är framtagen av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid  12 jun 2020 Klimatanpassning är en viktig fråga för If, därför arrangerade If igår ett webinarium på temat 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta  7 feb 2020 Anders Knape på Sveriges kommuner och regioner.
Lars vilks mordbrand

arbetspraktik
vad betyder motto
montenova monterrey
ogiltig uppsägning arbetsdomstolen
primärvården stockholm

av M Hjerpe — klimatanpassning inom styrning och planering [Swedish research on climate planering i svenska kommuner stöds även av andra studier (Storbjörk och Hjerpe​ 

Vindkraftverk. 18 jun 2019 Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort. Trots att  I rankningen över vilka svenska kommuner som är bäst på klimatanpassning toppar Kristianstad. En stark andraplats går till Botkyrka, som följs upp av Göteborg  SMHI är enligt Svensk Försäkrings mening lämplig myndighet för detta. En stor del av ansvaret för klimatanpassning vilar på kommunerna.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för fjärde gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 208 kommuner.

Uppdaterad 2 april 2020. Publicerad 6 november 2019. Uppdaterad 2 april 2020. En kommun ansvarar för en mängd funktioner och 2018 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Denna kandidatuppsats tar sin utgångspunkt i en undran över hur svenska kommuner arbetar med klimatanpassning ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är tänkt att besvaras genom en fallstudie och kvalitativ textanalys. Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Trots att i princip alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina Sveriges kommuner har rankats efter hur bra det är på klimatanpassning – och i topp hamnar Uppsala.

– 8 av 10 kommuner arbetar med dessa frågor. 7 av 10 har analyserat hur kommunen ifråga kan påverkas av kommande klimatförändringar. Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner: En förstudie av goda exempel av Karin Thoresson VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 581 95 Linköping Sammanfattning Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckel- De flesta kommuner påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Många arbetar för att anpassa sig till en ny verklighet med kraftigare skyfall och översvämningar. Nyligen kom det två rapporter som undersökt hur svenska kommuners arbete med klimatanpassning går. – Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet.