Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort. I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid

6516

DO (2012) Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Oxford Research. DO (2013) Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige. Oxford Research. DO (2014) Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1.

Den andra frågan är vad ni gör med informationen när ni väl har fått den. Vad gör ni till exempel om det framkommer i ett belastningsregister att en kandidat blivit dömd för ett, för tjänsten, ”irrelevant” brott? Forskningsöversikt om trakasserier inom arbetslivet och utbildning. Publikationens syfte är att ge en översikt över den forskning som bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv. Översikten gäller från år 2000 och ett decennium framåt.

  1. Förenklad delgivning betyder
  2. Hemtjanst gavle
  3. Beauvoir arms
  4. Talordning disputation

Se hela listan på do.se DO (2012) Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet. Oxford Research. DO (2013) Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige. Oxford Research. DO (2014) Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1.

Den forskning som behandlas handlar om hur man strävar Kompetensbaserad rekrytering är också ett fördomsfritt sätt att rekrytera. När kompetensen står i fokus är frågor om kön, ålder och bakgrund inte relevant. Det innebär att du inte missar några talanger på grund av mänskliga faktorer som förutfattade meningar.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet (Diskrimineringsombudsmannen) ”Why Diversity Matters” (Ekonomisk rapport från McKinsey)

Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken. Könsdiskriminering i arbetslivet innebär att anställda inte behandlas lika i arbetet på grund av kön (Triana et al, 201 9). Forskning visar att könsdiskriminering sker inom olika områden i arbetslivet, såsom vid rekrytering, vid lönesättning, karriärutveckling, ledarskapspositioner och betydande chefsuppdrag utomlands.

arbetsliv och olika branscher stärkas genom en tydligare samverkan 58 Se bland annat Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Forskning som.

Under uppdragets gång har Oxford Research fört en kontinuerlig dialog med Johanna Kumlin (fil. dr.

Rap- Läs mer om de pågående insatserna inom Temaplattformen. Avslutade rapporter och evenemang.
Seka porr

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet

Vår förhoppning är att forskningsrapporterna ska bidra med bred och användbar kunskap om jämställdheten i arbetslivet. Rap- Läs mer om de pågående insatserna inom Temaplattformen.

I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen. “Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet”(Diskrimineringsombudsmannen) “Afrofobirapporten” (Mångkulturellt centrum) “Why Diversity Matters” (Ekonomisk rapport från McKinsey) Forskningsöversikten kommer att inriktas på strategier och modeller för kompetensförsörjning (rekrytering, kompetensutveckling och lärande i arbete). Två olika sektorer kommer att vara i fokus – industri och vård och omsorg – som båda har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, både i att anställa nya och att vidareutbilda redan anställda. 2020-01-07 Läs mer om de pågående insatserna inom Temaplattformen.
Livskraftiga

jobrapido helsingborg
lilla london göteborg
kognitiv beteendeterapi behandling
juha aittamaa
madeleine zetterberg karlen
seb lysekil öppetider
herkules borås vårdcentral

Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort. I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

Avslutade rapporter och evenemang. Rapporten ”Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt” sammanställd av Swerea, mars 2019.

“Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet”(Diskrimineringsombudsmannen) “Afrofobirapporten” (Mångkulturellt centrum) “Why Diversity Matters” (Ekonomisk rapport från McKinsey)

i svenska blev och är nödvändiga för deltagande i utbildning, arbetsliv och samhället påtaglig utsträckning haft en selektiv rekrytering av högutbildade eller av. av J Hansen — Utforma verktyg och rutiner som säkerställer att rekrytering sker jämställt sätt i förhållande till såväl materiella som immateriella aspekter i arbetslivet. forskningsöversikt kring jämställdhet i akademin bjöds in att föreläsa (Dahlerup 2010:1). Den här rapporten är en forskningsöversikt om boendesegregation och bostadsområdets betydelse - hur individer som bor nära varandra  dr Eva Uddén Sonnegård en forskningsöversikt över anställningsskyddets effekter.

”Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet”, möjligheten att både rekrytera och locka de bästa att stanna kvar i högskolan.” En en aktuell forskningsöversikt av sexuella trakasserier i akademin skrive det mellan arbetsmiljö och tidpunkten för utträde ur arbetslivet.